โค้ชไอซ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

โค้ชไอซ์ ชัยพฤกษ์

ผู้เชี่ยวชาญการฟื้นฟูสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัดและธรรมชาติแบบองค์รวม และนักสกดจิตบำบัด นักจิตวิทยาสื่อประสาทระดับปฏิบัติการ 

ทุกความหวังเราเข้าใน ในการดูแลสุขภาพของคุณที่จะช่วยให้คนที่คุณรักและครอบครัวปลอดภัยจากโรคร้ายและมีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นๆ ผมเองมีประสบการณ์ในการดูแลเคสมาหลายพันเคส ที่มีโอกาสช่วยเหลือให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้น

ใบ Certificate จากสมาคมสกดจิตนานาชาติ

coachice nlp
Coachice hypnotic

ผมเองได้ทำคลังความรู้ไว้จำนวนมาก

ช่อง youtube พอลลิติน