แจ้งการชำระเงิน

ท่านสามรถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ผ่านแบบฟอร์ม หรือ แจ้งการชำระเงินผ่านช่องทางไลน์
Line ID : @pollicare

(ไม่จำเป็นต้องใสเลขคำสั่งซื้อ)

แจ้งการชำระเงินผ่านช่องทางไลน์
Line ID : @pollicare

แจ้งชำระเงินผ่านไลน์

  • แจ้งชื่อ – นามสกุล
  • อีเมล
  • สริปการชำระเงิน

เพื่อยืนยันการชำระเงินเข้ามาด้วยนะครับ