fbpx

Pollitrux – พอลลิทรักซ์

1,500฿

Pollitrux ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ เอ็นเทอโรค๊อกคัส ฟีเซียม เป็นจุลินทรีย์ชนิดโพรไบโอติกส์ มีส่วนช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย

ADD LINE ADD CALL